Det er mange forlag i Norge og mange av disse er små. Disse opplever ofte å bli avvist av innkjøpsordningen, som ser ut til å foretrekke å kjøpe inn bøker fra de store forlagene. Dette er synd, spesielt for leseglade nordmenn, som får et vesentlig mindre utvalg av bøker å velge mellom.

Barnebøker fra små forlag avvises

Innenfor hver kategori er det et eget vurderingsvalg, og utvalget som bestemmer hvilke barne- og ungdomsbøker som skal kjøpes inn mener at kvaliteten fra de små forlagene ikke er like god som fra de store. I 2016 var det hele 21 ulike mindre forlag som meldte inn en bok hver til ordningen. Hele ni av disse mottok et avslag fra innkjøpsordningen. Årlig meldes det inn nærmere to hundre titler, men mindre enn 80 % av disse regnes som gode nok til å kjøpes inn til landets mange biblioteker.

Vurderingsutvalget mener også at de små forlagene kanskje ikke har nok kompetanse til å dobbeltsjekke kvaliteten på det de melder inn til denne ordningen. De små forlagene mener derimot at problemet ligger i at vurderingsutvalget ikke har nok kompetanse til å bedømme bøkene som kommer inn.

Effektiv ordning?

I 2015 forsvant ankemulighetene dersom boken, eller bøkene, forlaget hadde meldt inn ble avslått. Vurderingsprosessen er effektivisert takket være utvalgets nye måte å jobbe på. Det er to som leser bøkene, og er det tvil kommer en tredje person inn i bildet. En eventuell tvil kommer alltid boken som vurderes til gode. Denne måten å jobbe på skal sørge for at forlagene ikke trenger å vente så lenge på svar.

Mange mener at denne innkjøpsordningen som staten er ansvarlig for er en effektiv måte å fjerne de små forlagene på, slik at bare de tre store står igjen. Et lite forlag kan melde inn tre bøker i året, men hver påmelding koster den nette sum av 8 000 kroner. Til tross for denne betalingen er det altså ingen garanti for at bøkene som meldes inn blir innkjøpt. For de store forlagene derimot er påmeldingen til ordningen helt kostnadsfritt. Det kan virke som om dersom en forfatter blir utgitt av et stort forlag er det en garanti for et ja fra innkjøpsordningen samt anmeldelse fra bokanmeldere landet over. De som utgis på små forlag blir ofte oversett.

Bokhandlerne

Bokhandlerne gjør det heller ikke lett for små forlag og ikke fullt så kjente forfattere. De tenker salg, og ser derfor ut til å mene at det er best å selge kjente forfattere som utgis av de store forlagene. I tillegg eier flere av de store forlagene bokhandlerkjeder og dette gjør det enda vanskeligere, da disse butikkene foretrekker bøker fra forlaget som eier dem. På toppen av det hele er Norge et langt land og distribusjonen av bøker er en dyr affære om du ikke har et stort nettverk bak deg.

Kagge forlag

Kagge er en av de små som har klart det til tross for alle disse vanskelighetene. Kagge er forretningsmann og vet at inntekter må være høyere enn utgiftene. Ideen hans var å selge bøker i de butikkene der folk befinner seg nesten daglig, nemlig i matbutikkene. Det har nok også hjulpet at forfatterne bak bøkene forlaget har gitt ut ikke er ukjente men allerede etablerte kjendiser.

Det burde være mulig for staten å være med på å oppfordre og legge til rette for et mangfold også på denne arenaen, slik at det blir plass til både de store og de små forlagene.